ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน : 51/55 ถ.มิตรภาพ ต.ตัวเมือง อ.เมือง จ.กรุงเทพฯ 30000

                 โทร : 081-252-2223

            E-mail :  hotel-sdx@hotmail.com